Saturday, September 22, 2012

Kourtney Kardashian Blog

Kourtney Kardashian Bonpoint Perfection Instagram
Bonpoint Perfection 
the shoes : Bonpoint chaussons naturel and the bow that Kourtneyclipped on :
bonpoint savanna hair grip naturel
tnx to Ana Ignas (michelle) for the hair grip info